Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Bloki tematyczne

ZACY - wykłady

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - kontekst dyrektora IT/CIO/CTO (6h)

Strategia zarządzania IT w nowoczesnym modelu; modele zarządzania IT - warstwa zarządcza (governance) i operacyjna (operations); zarządzanie infrastrukturą IT - działania operacyjne i długofalowe; zarządzanie projektami IT; zarządzanie problemami i incydentami; transformacja środowisk IT i zarządzanie długiem technologicznym; styk zadań z innymi interesariuszami, w tym z cyberbezpieczeństwem;

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - kontekst dyrektora cyberbezpieczeństwa/CISO (6h)

Strategie zarządzania cyberbezpieczeństwem; modele zarządzania cyberbezpieczeństwem - warstwa zarządcza (governance) i operacyjna (operations); wpływ typów środowisk na model działania CISO/dyrektora cyberbezpieczeństwa; programy cyberbezpieczeństwa - działania operacyjne i długofalowe, projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa; zarządzanie problemami i incydentami; audyty i zgodność z wybranymi standardami oraz regulacjami prawnymi; styk i współpraca z interesariuszami z naciskiem na IT; zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa; zarządzanie wiedzą o cyberzagrożeniach wewnętrznych i zewnętrznych; raportowanie i komunikacja nt. cyberbezpieczeństwa na poziomie zarządczym

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - kontekst SOC/CERT/CSIRT managera (6h)

Działania operacyjne w cyberbezpieczeństwe; organizacje i zespoły operacyjne w cyberbezpieczeństwie: SOC, CERT, CSIRT; zarządzanie incydentami i reagowanie na zagrożenia - warstwa techniczna (narzędzia i systemy) oraz warstwa zarządcza (modele działania i frameworki, np. FIRST); styk SOC/CERT/CSIRT z innymi podmiotami - model wewnętrzny i zewnętrzny (usługowy); modele organizacji systemów cyberbezpieczeństwa na poziomach międzynarodowym, regionalnym i krajowym; Krajowy System Cyberbezpieczeństwa w Polsce;

Trendy i przyszłość cyberbezpieczeństwa (8h)

Historia rozwoju dziedziny w ostatnich 40+ latach; kamienie milowe i osiągnięcia w cyberbezpieczeństwie; filozofia pracy w cyberbezpieczeństwie; trendy i zagadnienia na nadchodzące lata i dekady w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

© Copyright 2024 - Studia podyplomowe IT PW Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Search