Profil kandydata

Zapraszamy do zapoznania się z profilem kandydata na studia podyplomowe "Inżynieria Cyberbezpieczeństwa"

Studia podyplomowe „Inżynieria Cyberbezpieczeństwa” przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz studiów w zakresie nauk ścisłych posiadających dyplom uzyskany w Polsce lub w innym państwie.

O przyjęcie na studia podyplomowe, może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

© Copyright 2024 - Studia podyplomowe IT PW Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Search