Analiza cyberzagrożeń i incydentów

Bloki tematyczne

ANCI - wykłady

Wstęp do analizy cyberzagrożeń i incydentów (6h)

Współczesne zagadnienia analizy zagrożeń w cyberprzestrzeni, analiz powłamaniowych i zarządzania incydentami; metodyki modelowania cyberzagrożeń w zastosowaniu analitycznym; wstęp do budowy systemów detekcji cyberzagrożeń; przegląd typów systemów detekcji i reagowania - NIDS, HIDS/EDR/XDR, SIEM, SOAR, platformy DFIR; wstęp do inżynierii detekcji cyberzagrożeń; detekcje regułowe i analityczne; monitorowanie i logowanie zdarzeń;

OSINT, OpSec i bezpieczeństwo operacyjne (8h)

Biały wywiad i otwarte źródła informacji: wartość, źródła i filtrowanie OSInt; biały wywiad w wojskowości, organach ścigania, zastosowaniach cywilnych, biznesowych, prywatnych i przestępczych;  analiza powiązań, relacji, tożsamości, przestrzenna i czasowa. Bezpieczeństwo operacyjne: projektowanie i wdrażanie strategii bezpieczeństwa operacyjnego (OpSec) na poziomie indywidualnym, organizacyjnym, korporacyjnym i instytucjonalnym; zarządzanie informacjami wrażliwymi i prywatnymi; bezpieczeństwo operacyjne w organizacji a zagrożenia dla instytucji publicznych i systemów infrastruktury krytycznej. Przestępstwa przyszłości: znaczenie interdyscyplinarnego planowania strategii bezpieczeństwa w związku z pojawianiem się, rosnącą dostępnością i malejącymi kosztami nowoczesnych technologii informacyjnych.

 

ANCI - zajęcia komputerowe

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

© Copyright 2024 - Studia podyplomowe IT PW Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Search