Ofensywne testowanie bezpieczeństwa

Bloki tematyczne

OTEB - zajęcia komputerowe

Wstęp do testów penetracyjnych (6h)

Testy penetracyjne – wprowadzenie, planowanie testów - ustalenie zakresu i umowa (m.in. cele i obiekty testów); bezpieczne środowisko operacyjne i narzędzia wspierające gromadzenie danych podczas testów penetracyjnych; rekonesans (OSINT, rekonesans sieciowy); skanowanie sieciowe - część 1

Skanowanie i wykorzystywanie podatności systemów (6h)

Skanowanie sieciowe - część 2 - enumeracja sieci i usług, automatyczne skanery podatności

Wykorzystywanie podatności - automatyzacja (na przykładzie Metasploit Framework); Ataki socjotechniczne

Ataki na web aplikacje (6h)

Wykorzystywanie podatności - ataki na aplikacje WEB, ataki (D)DoS;

Zaawansowane techniki testowania systemów (6h)

Ataki na hasła (bruteforce, ataki słownikowe, tęczowe tablice); wykorzystywanie podatności - omijanie programów antywirusowych/obfuskacja; eskalacja uprawnień w systemach Windows i Linux; lateral movement i utrzymanie dostępu (w tym pivoting);

Eksploitacja systemów (6h)

Wykorzystywanie podatności - atak typu Buffer Overflow (pisanie własnego exploita)l Wykorzystywanie podatności - wyszukiwanie i modyfikacja istniejących exploitów - przykłady; Dokumentowanie testów penetracyjnych i sposoby dalszego rozwijania umiejętności;

Kompleksowe testy bezpieczeństwa (8h)

Testy kompleksowe - przeprowadzenie kompleksowych testów bezpieczeństwa w środowisku symulującym rzeczywistą infrastrukturę;

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

© Copyright 2024 - Studia podyplomowe IT PW Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Search