Opłaty i faktury

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami płatności i wystawiania faktur na studiach podyplomowych "Inżynieria Cyberbezpieczeństwa"

Opłata za studia podyplomowe wynosi 12 500 zł (cena brutto). Uczestnik studiów może ją wnieść w całości (po zakwalifikowaniu na studia i podpisaniu umowy) lub w ratach, których terminy zostaną podane w „Umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w PW”. Należności należy wpłacać na indywidualne konto uczestnika studiów podane w umowie.

Po wniesieniu opłaty Uczelnia wystawi fakturę VAT zgodnie z danymi podanymi przez uczestnika.

Jeśli edycja studiów nie zostanie uruchomiona, wniesione opłaty zostaną zwrócone w nominalnej wysokości.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

© Copyright 2024 - Studia podyplomowe IT PW Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Search