Bezpieczeństwo hostów i urządzeń końcowych

Bloki tematyczne

BHUK - zajęcia komputerowe

Podstawy administrowania bezpieczeństwem systemów i środowisk Linux (6h)

Uwierzytelnienie. Model uprawnienń. Systemy plików. Limity dyskowe. Logowanie. Podstawowa i bezpieczna konfiguracja systemu - serwerowego i dla użytkownika końcowego. Terminal i skrypty w języku Bash w zarządzaniu systemami Linux.

Zaawansowane aspekty bezpieczeństwa systemów środowisk Linux (6h)

Zapora ogniowa (iptables). DAC vs. MAC. SELinux. LDAP. Logowanie i monitorowanie systemów Linux. Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie z nich systemów.. Zarządzanie aktualizacjami systemów. Podatności systemów Linux.

Podstawy administrowania bezpieczeństwem systemów i środowisk Windows (6h)

Instalacja systemu Windows i Windows Server; podstawowa konfiguracja systemu Windows dla użytkownika, w szczególności w kontekście polityk bezpieczeństwa; podstawowa konfiguracja systemu Windows Server; PowerShell i podstawowe działania administracyjne w środowisku Windows, w tym pod kątem bezpieczeństwa; usługa aktualizacji i dystrybucji oprogramowania; zarządzanie flotą urządzeń Windows; wprowadzenie do Active Directory;

Zaawansowane aspekty bezpieczeństwa systemów środowisk Windows (8h)

Active Directory i zastosowanie do działań administracyjnych w zakresie bezpieczeństwa; logi systemu Windows - konfiguracja, kolekcjonowanie; przegląd wybranych rozwiązań Microsoft dla IT i bezpieczeństwa środowisk Windows. Oprogramowanie antywirusowe i systemy Endpoint Detection & Response. Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie z nich systemów. Podatności systemów Windows.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

© Copyright 2024 - Studia podyplomowe IT PW Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Search