Projekt końcowy z cyberbezpieczeństwa

Bloki tematyczne

PRAK - projekt

Projekt zespołowy

Projekt jest realizowany zgodnie z podejściem łączącym PBL (Project-based Learning) oraz pracę zespołową. Każdy zespół projektowy otrzymuje temat do realizacji. Tematy odnoszą się do zagadnień poruszanych w ramach przedmiotów tworzących program studiów podyplomowych Inżynieria Cyberbezpieczeństwa. Zadaniem każdego zespołu jest przeprowadzanie analizy teoretycznej i prac praktycznych w zakresie proponowanego tematu. Efektem końcowym prac jest raport oraz prezentacja podczas seminarium z udziałem innych uczestników studiów.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

© Copyright 2024 - Studia podyplomowe IT PW Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Search