Cyberbezpieczeństwo

Bloki tematyczne

CYB - wykłady

Budowa bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - (6h)

Cyberprzestrzeń; sieci, systemy i użytkownicy; systemy cyberfizyczne; współczesne sieci i systemy; wprowadzenie do dziedziny cyberbezpieczeństwa; pojęcia fundamentalne dla dziedziny – CIA (Confidentiality, Integrity, Availability); podatność, zagrożenie, skutek, ryzyko; budowa wielowarstwowego cyberbezpieczeństwa i programy; model dojrzałości i adekwatności środków cyberbezpieczeństwa; analiza ryzyka cyberzagrożeń i powiązanie z różnymi działaniami na rzecz podnoszenia cyberbezpieczeństwa; przegląd frameworków: NIST, ISO, CIS; problemy etyczne, prawne i ekonomiczne w cyberbezpieczeństwie; cyberatak; ataki na użytkowników; współczesny malware; case study różnych cyberataków i złośliwego oprogramowania; modelowanie cyberzagrożeń i ocena ryzyka; metodyki Cyber Kill Chain i  MITRE ATT&CK; metody detekcji i analizy złośliwego oprogramowania; botnety i kanały Command&Control;

Poufność, integralność i dostępność (8h)

Ochrona poufności i integralności danych: kryptografia asymetryczna i symetryczna; kryptografia klucza publicznego; funkcje skrótu; certyfikaty; podpis cyfrowy; mechanizmy kontroli integralności danych; uwierzytelnienie i autoryzacja; ochrona dostępności danych: backupy, redundancja; strategie ochrony danych: klasyfikacja, dane wrażliwe; przegląd mechanizmów wbudowanych w systemy sieciowe, komputerowe, operacyjne oraz aplikacje i bazy danych pod kątem bezpieczeństwa danych;

CYB - zajęcia komputerowe

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy podyplomowe.icyb@pw.edu.pl

© Copyright 2024 - Studia podyplomowe IT PW Inżynieria Cyberbezpieczeństwa

Search